MENY
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
ADRESSE BMS Elektro Festningsveien 12 1940 Bjørkelangen
KONTAKT OSS epost: post@bmselektro.no Tlf: 926 22 552
BMS
Elektro

Velferdsteknologi – Lengre i eget liv

Velferdsteknologi handler ikke om teknologi… ... men om mennesker (Sitat: Nis Peter Nissen, Alzheimerforeningen, Danmark) Med ny teknologi åpnes nye muligheter. Men velferdsteknologi havner først og fremst ikke om teknologien. Den handler om mennesket, den handler om bruken, den handler om et grunnlag for et bedre liv litt lenger. Velferdsteknologi har blitt et satningsområde for BMS Elektro. Vi tar med oss årelang kunnskap, erfaring og teknologi fra smarthus- og automasjonsmarkedet, og fokuserer dette på menneske og ønsket om et lengre liv i kjente og trygge omgivelser. Hvorfor satse på velferdsteknologi? Bidrar til at enkeltindividet gis mulighet til å mestre eget liv og helse bedre, basert på egne premisser. Bidrar til at personer med behov for helse og omsorgstjenester kan bo lengre hjemme og dermed utsette tidspunktet de ellers ville måtte flytte til sykehjem for kortere eller lengre tid. Frigir tid for helsepersonell til å forkusere på mennesket og det mellom- menneskelige Bedre kvaliteten på tjenester, økt fleksibiliteten, fokusert innsats Bidrar til innovasjon i helse- og omsorgstjenestene, skaper nye arenaer for samvirke med  nærmiljø, pårørende, frivillige, ideelle aktører, akademia og næringsliv. Bidrar til innovasjon og bedre samvirke og oppgaveløsning mellom kommunale og andre velferdsaktører. Letter situasjonen for pårørende Vil kunne gi en positiv samfunnsøkonomisk effekt. Områder der velferdsteknologi spiller en rolle: Trygg hjemme (trygghetsløsninger og forebyggende løsninger, hjemmerehabilitering mv.) Lengre hjemme (behovsløsninger som muligjør mennesker å bo lengre hjemme) Velferdsteknologi som støtte og stimulans ved kognitiv svikt Utvikle mulighetsrommet for personer med funksjonsnedsettelse Velferdsteknologi i sykehjem og bofellesskap Velferdsteknologi som støtte til kommunale lokalmedisinske tjenester Velferdsteknologi som støtte til sosial kontakt Velferdsteknologisk infrastruktur i boligblokk Hva kan BMS Elektro bistå med og tilby? Innsikt og Idè Hva ønsker man å løse? Faktisk behov hos brukerne? Hvilke utfordringer skal løses? Kartlegging av muligheter og tjenester? Opprette et målbilde Utvikling Teknologivalg, kontaktpunkter, arbeidsprosesser Pilotprosjekter Evaluering Idè til løsning Tilbud og kostnader Prosjektplan/Prosjektdirektiv Installasjon og Drift Anskaffelser Installasjon av løsning og drift av systemet Vedlikehold Fokus på minimalt vedlikehold igjennom hele prosessen Serviceavtaler og lave kostnader Evt forbedringer og videreutvikling BMS Elektro er en fleksibel partner for sluttkunde, pårørende, utbyggere, kommuner og andre offentlige eller private instanser. Vi kan drive hele eller deler av prosessen, være utførende part, eller bistå som rådgivende part. Ta kontak for ditt behov!
MENY
FACEBOOK
ADRESSE BMS Elektro Festningsveien 12 1940 Bjørkelangen
KONTAKT epost: post@bmselektro.no Tlf: 926 22 552
BMS
Elektro

Velferdsteknologi – Lengre i

eget liv

Velferdsteknologi handler ikke om teknologi… ... men om mennesker (Sitat: Nis Peter Nissen, Alzheimerforeningen, Danmark) Med ny teknologi åpnes nye muligheter. Men velferdsteknologi havner først og fremst ikke om teknologien. Den handler om mennesket, den handler om bruken, den handler om et grunnlag for et bedre liv litt lenger. Velferdsteknologi har blitt et satningsområde for BMS Elektro. Vi tar med oss årelang kunnskap, erfaring og teknologi fra smarthus- og automasjonsmarkedet, og fokuserer dette på menneske og ønsket om et lengre liv i kjente og trygge omgivelser. Hvorfor satse på velferdsteknologi? Bidrar til at enkeltindividet gis mulighet til å mestre eget liv og helse bedre, basert på egne premisser. Bidrar til at personer med behov for helse og omsorgstjenester kan bo lengre hjemme og dermed utsette tidspunktet de ellers ville måtte flytte til sykehjem for kortere eller lengre tid. Frigir tid for helsepersonell til å forkusere på mennesket og det mellom-menneskelige Bedre kvaliteten på tjenester, økt fleksibiliteten, fokusert innsats Bidrar til innovasjon i helse- og omsorgstjenestene, skaper nye arenaer for samvirke med  nærmiljø, pårørende, frivillige, ideelle aktører, akademia og næringsliv. Bidrar til innovasjon og bedre samvirke og oppgaveløsning mellom kommunale og andre velferdsaktører. Letter situasjonen for pårørende Vil kunne gi en positiv samfunnsøkonomisk effekt. Områder der velferdsteknologi spiller en rolle: Trygg hjemme (trygghetsløsninger og forebyggende løsninger, hjemmerehabilitering mv.) Lengre hjemme (behovsløsninger som muligjør mennesker å bo lengre hjemme) Velferdsteknologi som støtte og stimulans ved kognitiv svikt Utvikle mulighetsrommet for personer med funksjonsnedsettelse Velferdsteknologi i sykehjem og bofellesskap Velferdsteknologi som støtte til kommunale lokalmedisinske tjenester Velferdsteknologi som støtte til sosial kontakt Velferdsteknologisk infrastruktur i boligblokk Hva kan BMS Elektro bistå med og tilby? Innsikt og Idè Hva ønsker man å løse? Faktisk behov hos brukerne? Hvilke utfordringer skal løses? Kartlegging av muligheter og tjenester? Opprette et målbilde Utvikling Teknologivalg, kontaktpunkter, arbeidsprosesser Pilotprosjekter Evaluering Idè til løsning Tilbud og kostnader Prosjektplan/Prosjektdirektiv Installasjon og Drift Anskaffelser Installasjon av løsning og drift av systemet Vedlikehold Fokus på minimalt vedlikehold igjennom hele prosessen Serviceavtaler og lave kostnader Evt forbedringer og videreutvikling BMS Elektro er en fleksibel partner for sluttkunde, pårørende, utbyggere, kommuner og andre offentlige eller private instanser. Vi kan drive hele eller deler av prosessen, være utførende part, eller bistå som rådgivende part. Ta kontak for ditt behov!
BMS Elektro